ETC GOLD
Tư vấn mua sắm trang thiết bị an ninh quốc phòng, đầu tư bất động sản và công nghiệp, cung cấp thiết bị kỹ thuật chuyên dụng cho công trình, tư vấn thiết và giám sát các công trình xây dựng. Chúng tôi luôn xác định một phương châm hành động là: Uy tín – Chất lượng - Đúng tiến độ, an toàn - Đoàn kết cùng phát triển.
Click Here
Anh-dai-dien-bai-CNTT-voi-cuoc-song

CHÚNG TÔI LÀ ETC GOLD

Là một doanh nghiệp được thành lập dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án công nghệ thông tin và công nghiệp, an ninh quốc phòng, phát triển các dự án bất động sản và đầu tư xây dựng… Công ty luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả các bạn là đối tác đầu tư, xây dựng và các lĩnh vực mà công ty chúng tôi đang hoạt động … Trên tinh thần đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để thành công. Rất mong muốn được hợp tác với các bạn lâu dài có hiệu quả và cùng phát triển.

Lĩnh vực kinh doanh

ETC GOLD VIET NAM

Đơn vị chuyên tư vấn mua sắm và cung cấp trang thiết bị an ninh quốc phòng, đầu tư bất động sản và công nghiệp, cung cấp thiết bị kỹ thuật chuyên dụng cho công trình, tư vấn thiết kế và giám sát các công trình xây dựng. Chúng tôi luôn xác định một phương châm hành động là: Uy tín – Chất lượng – Đúng tiến độ, an toàn – Đoàn kết cùng phát triển.

Cung cấp thiết bị công nghệ cao an ninh - quốc phòng

Tư vấn quản lý dự án

Chuyên cung cấp giải pháp và tư vấn giải pháp quản lý dự án cho doanh nghiệp trong lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và

Xem thêm »

etc gold VIET NAM

Là một doanh nghiệp được thành lập dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án công nghệ thông tin và công nghiệp, an ninh quốc phòng, phát triển các dự án bất động sản và đầu tư xây dựng… Công ty luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả các bạn là đối tác đầu tư, xây dựng và các lĩnh vực mà công ty chúng tôi đang hoạt động … Trên tinh thần đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để thành công. Rất mong muốn được hợp tác với các bạn lâu dài có hiệu quả và cùng phát triển.