Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

Chuyên cung cấp giải pháp và tư vấn giải pháp quản lý dự án cho doanh nghiệp trong lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, lắp đặt thiết bị công nghiệp chuyên dụng, thiết bị quân sự chuyên dụng, giải pháp số hóa công nghệ thông tin trong quốc phòng. Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng; b.   …