Bảo dưỡng xe tăng dòng T-Series

Là đối tác chiến lược của MKU, Ấn Độ. Army Tech Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì chuyên nghiệp cho các xe tăng dòng T-Series.